1. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 2. neutralistisk

  neutralis´tisk adj. ~t ORDLED: neutr-al-ist-isk
  Svensk ordbok
 3. vänort

  vänort [vän`-] subst. ~en ~er ORDLED: vän--ort-en
  Svensk ordbok
 4. ryttarlek

  rytt`arlek subst. ~en ~ar ORDLED: rytt-ar--lek-en
  Svensk ordbok
 5. diakoni

  diakoni´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dia-kon-in
  Svensk ordbok
 6. samhällsservice

  sam`hällsservice subst. ~n ORDLED: sam-hälls--serv-ic-en
  Svensk ordbok
 7. firmanamn

  fir`manamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: firma--namn-et
  Svensk ordbok
 8. yrkesfiske

  yr`kesfiske subst. ~t ORDLED: yrk-es--fisk-et
  Svensk ordbok
 9. bollning

  bollning [bål`-] subst. ~en ~ar ORDLED: boll-ning-en
  Svensk ordbok
 10. familjedaghem

  famil`jedaghem subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: fam-ilje--dag-hemm-et
  Svensk ordbok