1. befalla

  befall´a verb befallde befallt, pres. befaller ORDLED: be-fall-er SUBST.: befallande, befallning
  Svensk ordbok
 2. befallande

  befall´ande adj., ingen böjning ORDLED: be-fall-ande
  Svensk ordbok
 3. kommandoröst

  komman`doröst subst. ~en ~er ORDLED: kom-mando--röst-en
  Svensk ordbok
 4. befallningshavande

  befall`ningshavande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-fall-nings--hav-and-en
  Svensk ordbok
 5. kommandoton

  komman`doton subst. ~en ORDLED: kom-mando--ton-en
  Svensk ordbok
 6. vafalls

  vafall´s adv. ORDLED: va--falls
  Svensk ordbok
 7. befallning

  befall´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fall-ning-en
  Svensk ordbok
 8. imperatorisk

  imperato´risk adj. ~t ORDLED: im-per-at-or-isk
  Svensk ordbok
 9. förständiga

  förstän´diga verb ~de ~t ORDLED: för-ständ-ig-ar SUBST.: förständigande
  Svensk ordbok
 10. imperativ

  1imperativ [im`- äv. im´-] subst. ~en ~er ORDLED: im-per-at-iv-en
  Svensk ordbok