1. befara

  2befa´ra verb befor befarit befaren befarna, pres. befar ORDLED: be-far-it SUBST.: befarande
  Svensk ordbok
 2. befara

  1befa´ra verb ~de ~t ORDLED: be-far-ar SUBST.: befarande
  Svensk ordbok
 3. kriminalen

  krimina´len subst., best. f. ORDLED: krim-in-al-en
  Svensk ordbok
 4. segelbar

  se`gelbar adj. ~t ORDLED: segel-bar
  Svensk ordbok
 5. simhud

  sim`hud subst. ~en ORDLED: sim--hud-en
  Svensk ordbok
 6. obefaren

  o`befaren adj. obefaret obefarna ORDLED: o--be-far-en
  Svensk ordbok
 7. nollkontroll

  nollkontroll [nål`-] subst. ~en ORDLED: noll--kont-roll-en
  Svensk ordbok
 8. utdöende

  u`tdöende subst. ~t ORDLED: ut--dö-end-et
  Svensk ordbok
 9. påföljd

  på`följd subst. ~en ~er ORDLED: på--följd-en
  Svensk ordbok
 10. besegla

  bese´gla verb ~de ~t ORDLED: be-segl-ar SUBST.: beseglande, besegling
  Svensk ordbok