1. befolkning

  befolkning [-fål´k-] subst. ~en ~ar ORDLED: be-folk-ning-en
  Svensk ordbok
 2. befolkningspyramid

  befolkningspyramid [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--pyram-id-en
  Svensk ordbok
 3. befolkningsstatistik

  befolkningsstatistik [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--stat-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 4. befolkningstillväxt

  befolkningstillväxt [-fål`k-] subst. ~en ORDLED: be-folk-nings--till-växt-en
  Svensk ordbok
 5. befolkningsexplosion

  befolkningsexplosion [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--ex-plos-ion-en
  Svensk ordbok
 6. tättbefolkad

  tätt`befolkad adj. tättbefolkat ORDLED: tätt--be-folk-ad
  Svensk ordbok
 7. jägarbefolkning

  jä`garbefolkning subst. ~en ORDLED: jäg-ar--be-folk-ning-en
  Svensk ordbok
 8. slav

  2slav subst. ~en ~er [sla´v-] ORDLED: slav-en
  Svensk ordbok
 9. rasbiologi

  ra`sbiologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: ras--bio-log-in
  Svensk ordbok
 10. födelsetal

  fö`delsetal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: föd-else--tal-et
  Svensk ordbok