1. begivenhet

  begi´venhet subst. ~en ~er ORDLED: be-giv-en-het-en
  Svensk ordbok
 2. folder

  folder [fål´-] subst. ~n foldrar ORDLED: foldr-ar
  Svensk ordbok
 3. institutionalisera

  institutionalisera [-ʃonalise´ra] verb ~de ~t ORDLED: in-stit-ut-ion-al-is-er-ar SUBST.: institutionaliserande, institutionalisering
  Svensk ordbok
 4. tävling

  tä`vling subst. ~en ~ar ORDLED: tävl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. ort

  1ort subst. ~en ~er ORDLED: ort-en
  Svensk ordbok