1. begränsning

  begrän´sning subst. ~en ~ar ORDLED: be-gräns-ning-en
  Svensk ordbok
 2. begränsningslinje

  begrän`sningslinje subst. ~n ~r ORDLED: be-gräns-nings--linj-en
  Svensk ordbok
 3. begränsningsyta

  begrän`sningsyta subst. ~n begränsningsytor ORDLED: be-gräns-nings--yt-an
  Svensk ordbok
 4. limitation

  limitation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: lim-it-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. limitativ

  limitativ [-i´v el. lim´-] adj. ~t ORDLED: lim-it-at-iv
  Svensk ordbok
 6. självkännedom

  själ`vkännedom subst. ~en ORDLED: själv--känne-dom-en
  Svensk ordbok
 7. pristak

  pri`stak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pris--tak-et
  Svensk ordbok
 8. restriktiv

  restriktiv [-i´v el. res´-] adj. ~t ORDLED: re-strikt-iv
  Svensk ordbok
 9. genomförbar

  ge`nomförbar adj. ~t ORDLED: gen-om--för-bar
  Svensk ordbok
 10. himlavalv

  him`lavalv subst. ~et ORDLED: himla--valv-et
  Svensk ordbok