1. begripa

  begri´pa verb begrep begripit begripen begripna, pres. begriper ORDLED: be-grip-er SUBST.: begripande
  Svensk ordbok
 2. begriplighet

  begri´plighet subst. ~en ~er ORDLED: be-grip-lig-het-en
  Svensk ordbok
 3. begriplig

  begri´plig adj. ~t ORDLED: be-grip-lig
  Svensk ordbok
 4. obegriplig

  o`begriplig adj. ~t ORDLED: o--be-grip-lig
  Svensk ordbok
 5. svårbegriplig

  svå`rbegriplig adj. ~t ORDLED: svår--be-grip-lig
  Svensk ordbok
 6. lättbegriplig

  lätt`begriplig adj. ~t ORDLED: lätt--be-grip-lig
  Svensk ordbok
 7. fattbar

  fatt`bar adj. ~t ORDLED: fatt-bar
  Svensk ordbok
 8. klartext

  kla`rtext subst. ~en ORDLED: klar--text-en
  Svensk ordbok
 9. apperception

  apperception [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ap-per-cept-ion-en
  Svensk ordbok
 10. inbegripen

  in`begripen adj. inbegripet inbegripna ORDLED: in--be-grip-en
  Svensk ordbok