1. bena upp

  bena upp´ verb benade benat ORDLED: ben-ar SUBST.: uppbenande, uppbening
  Svensk ordbok
 2. bena

  2be`na verb ~de ~t ORDLED: ben-ar SUBST.: benande, bening
  Svensk ordbok
 3. bena

  1be`na subst. ~n benor ORDLED: ben-an
  Svensk ordbok
 4. benig

  be`nig adj. ~t ORDLED: ben-ig
  Svensk ordbok
 5. ben

  ben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ben-et
  Svensk ordbok
 6. nota bene

  nota bene [be`ne el. ben`e] adv. FÖRK.: NB
  Svensk ordbok
 7. NB

  NB se nota bene
  Svensk ordbok
 8. mittbena

  mitt`bena subst. ~n mittbenor ORDLED: mitt--ben-an
  Svensk ordbok
 9. gomben

  gom`ben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gom--ben-et
  Svensk ordbok
 10. tungben

  tung`ben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tung--ben-et
  Svensk ordbok