1. bese

  bese´ verb besåg ~tt, pres. ~r ORDLED: be-ser SUBST.: beseende
  Svensk ordbok
 2. besmanskrok

  bes`manskrok subst. ~en ~ar ORDLED: besm-ans--krok-en
  Svensk ordbok
 3. beseende

  bese´ende subst. ~t ORDLED: be-se-end-et
  Svensk ordbok
 4. best man

  best man [bes´t män´] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 5. beska

  bes`ka subst. ~n ORDLED: besk-an
  Svensk ordbok
 6. besksöta

  bes`ksöta subst. ~n besksötor ORDLED: besk--söt-an
  Svensk ordbok
 7. märkvärdighet

  mär`kvärdighet subst. ~en ~er ORDLED: märk--värd-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. beskhet

  bes`khet subst. ~en ~er ORDLED: besk-het-en
  Svensk ordbok
 9. besegrare

  bese´grare subst. ~n äv. besegrarn, plur. ~, best. plur. besegrarna ORDLED: be-segr-ar-en
  Svensk ordbok
 10. best

  best [bes´t äv. be´st] subst. ~en ~ar ORDLED: best-en
  Svensk ordbok