1. temp

  temp subst. ~en ORDLED: temp-en
  Svensk ordbok
 2. varjämte

  varjämte [va´r- el. -jäm´-] adv. ORDLED: var--jämte
  Svensk ordbok
 3. inskrida

  in`skrida verb inskred inskridit, pres. inskrider ORDLED: in--skrid-er SUBST.: inskridande
  Svensk ordbok
 4. kabinettsfråga

  kabinett`sfråga subst. ~n kabinettsfrågor ORDLED: kab-in-etts--fråg-an
  Svensk ordbok
 5. besluta

  beslu´ta verb ~de el. beslöt, ~t el. beslutit, ~d el. besluten, ~de el. beslutna, pres. ~r ORDLED: be-slut-ar SUBST.: beslutande; beslut
  Svensk ordbok
 6. betygsnämnd

  bety`gsnämnd subst. ~en ~er ORDLED: be-tygs--nämnd-en
  Svensk ordbok
 7. verksamhetsberättelse

  ver`ksamhetsberättelse subst. ~n ~r ORDLED: verk-sam-hets--be-rätt-els-en
  Svensk ordbok
 8. skolka

  skolka [skål`-] verb ~de ~t ORDLED: skolk-ar SUBST.: skolkande, skolkning; skolk
  Svensk ordbok
 9. obelisk

  obelis´k subst. ~en ~er ORDLED: obel-isk-en
  Svensk ordbok
 10. bida

  bi`da verb ~de ~t ORDLED: bid-ar SUBST.: bidande; bidan
  Svensk ordbok