1. beståndsbildande

  bestån`dsbildande adj., ingen böjning ORDLED: be-stånds--bild-ande
  Svensk ordbok
 2. beståndsdel

  bestån`dsdel subst. ~en ~ar ORDLED: be-stånds--del-en
  Svensk ordbok
 3. beståndande

  bestån´dande adj., ingen böjning ORDLED: be-stånd-ande
  Svensk ordbok
 4. bestånd

  bestån´d subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-stånd-et
  Svensk ordbok
 5. obestånd

  o`bestånd subst., ingen böjning ORDLED: o--be-stånd
  Svensk ordbok
 6. djurvärld

  dju`rvärld subst. ~en ORDLED: djur--värld-en
  Svensk ordbok
 7. boskapsstock

  bo`skapsstock subst. ~en ~ar ORDLED: bo-skaps--stock-en
  Svensk ordbok
 8. fröträd

  frö`träd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: frö--träd-et
  Svensk ordbok
 9. biomassa

  bi`omassa subst. ~n biomassor ORDLED: bio--mass-an
  Svensk ordbok
 10. sanddyn

  san`ddyn subst. ~en ~er ORDLED: sand--dyn-en
  Svensk ordbok