1. grundämne

  grun`dämne subst. ~t ~n ORDLED: grund--ämn-et
  Svensk ordbok
 2. sedimentär

  sedimentä´r adj. ~t ORDLED: sedi-ment-är
  Svensk ordbok
 3. finkornig

  fi`nkornig adj. ~t ORDLED: fin--korn-ig
  Svensk ordbok
 4. emaljfyllning

  emal`jfyllning subst. ~en ~ar ORDLED: emalj--fyll-ning-en
  Svensk ordbok
 5. frostdimma

  frostdimma [frås`t-] subst. ~n frostdimmor ORDLED: frost--dimm-an
  Svensk ordbok
 6. yrkesarmé

  yr`kesarmé subst. ~n ~er ORDLED: yrk-es--arm-én
  Svensk ordbok
 7. kornsnö

  ko`rnsnö subst. ~n ORDLED: korn--snön
  Svensk ordbok
 8. svartmalm

  svart`malm subst. ~en ORDLED: svart--malm-en
  Svensk ordbok
 9. adverbiell

  adverbiell´ adj. ~t ORDLED: ad-verbi-ell
  Svensk ordbok
 10. talkskiffer

  tal`kskiffer subst. ~n ORDLED: talk--skiffern
  Svensk ordbok