1. besvärja

    besvär´ja verb besvor äv. besvärjde, besvurit äv. besvärjt, besvuren äv. besvärjd, besvurna äv. besvärjda, pres. besvär äv. besvärjer ORDLED: be-svur-it SUBST.: besvärjande (till 1), besvärjning (till 1); besvärjelse (till 1)
    Svensk ordbok