1. besvärlig

  besvä´rlig adj. ~t ORDLED: be-svär-lig
  Svensk ordbok
 2. besvärlighet

  besvä´rlighet subst. ~en ~er ORDLED: be-svär-lig-het-en
  Svensk ordbok
 3. besvära sig

  besvä´ra sig verb besvärade besvärat ORDLED: be-svär-ar SUBST.: besvärande; besvär (till 2)
  Svensk ordbok
 4. besvärande

  besvä´rande adj., ingen böjning ORDLED: be-svär-ande
  Svensk ordbok
 5. besvärad

  besvä´rad adj. besvärat ORDLED: be-svär-ad
  Svensk ordbok
 6. besvära

  besvä´ra verb ~de ~t ORDLED: be-svär-ar SUBST.: besvärande
  Svensk ordbok
 7. besvär

  besvä´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-svär-et
  Svensk ordbok
 8. tungsam

  tung`sam adj. ~t ~ma ORDLED: tung-samm-are
  Svensk ordbok
 9. svärmorshistoria

  svä`rmorshistoria subst. svärmorshistorien svärmorshistorier ORDLED: svär-mors--hist-ori-en
  Svensk ordbok
 10. kämpig

  käm`pig adj. ~t ORDLED: kämp-ig
  Svensk ordbok