1. besvära sig

  besvä´ra sig verb besvärade besvärat ORDLED: be-svär-ar SUBST.: besvärande; besvär (till 2)
  Svensk ordbok
 2. besvärande

  besvä´rande adj., ingen böjning ORDLED: be-svär-ande
  Svensk ordbok
 3. besvärlighet

  besvä´rlighet subst. ~en ~er ORDLED: be-svär-lig-het-en
  Svensk ordbok
 4. besvärad

  besvä´rad adj. besvärat ORDLED: be-svär-ad
  Svensk ordbok
 5. besvära

  besvä´ra verb ~de ~t ORDLED: be-svär-ar SUBST.: besvärande
  Svensk ordbok
 6. besvär

  besvä´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-svär-et
  Svensk ordbok
 7. besvärlig

  besvä´rlig adj. ~t ORDLED: be-svär-lig
  Svensk ordbok
 8. kink

  2kink subst. ~et ORDLED: kink-et
  Svensk ordbok
 9. onekligen

  o`nekligen adv. ORDLED: o--nek-lig-en
  Svensk ordbok
 10. satunge

  sa`tunge subst. ~n satungar ORDLED: sat--ung-en
  Svensk ordbok