1. betatron

  betatron [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: beta-tron-en
  Svensk ordbok
 2. beta av

  beta a´v verb betade betat ORDLED: bet-ar SUBST.: avbetande, avbetning
  Svensk ordbok
 3. bet

  bet se 1bita
  Svensk ordbok
 4. bets

  bets se bitas
  Svensk ordbok
 5. bets

  bet´s subst. ~en ~er ORDLED: bets-en
  Svensk ordbok
 6. beta

  4be´ta subst. ~t ~n ORDLED: bet-at
  Svensk ordbok
 7. bete sig

  bete´ sig verb betedde betett, pres. beter ORDLED: be-ter SUBST.: beteende
  Svensk ordbok
 8. bet

  2bet subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. bete

  2be`te subst. ~n betar ORDLED: bet-en
  Svensk ordbok
 10. bet

  1bet subst. ~en ~ar ORDLED: bet-en
  Svensk ordbok