1. betjänte

  betjä´nte subst., plur. ORDLED: be-tjän-te
  Svensk ordbok
 2. betjänt

  2betjä´nt adj., ingen böjning ORDLED: be-tjän-ta
  Svensk ordbok
 3. betjänt

  1betjänt [-ä´nt äv. -än´t] subst. ~en ~er ORDLED: be-tjänt-en
  Svensk ordbok
 4. servilitet

  servilite´t subst. ~en ORDLED: serv-il-itet-en
  Svensk ordbok
 5. herrbetjänt

  herr`betjänt subst. ~en ~er ORDLED: herr--be-tjänt-en
  Svensk ordbok
 6. hejduk

  hej`duk subst. ~en ~ar ORDLED: hejduk-en
  Svensk ordbok
 7. respektfull

  respek`tfull adj. ~t ORDLED: re-spekt--full
  Svensk ordbok
 8. butler

  butler [but´- el. bat´-] subst. ~n ~s
  Svensk ordbok
 9. onådig

  o`nådig adj. ~t ORDLED: o--nåd-ig
  Svensk ordbok
 10. lakej

  lakej [-kej´] subst. ~en ~er ORDLED: lak-ej-en
  Svensk ordbok