1. bibehålla

  bi`behålla verb bibehöll bibehållit bibehållen bibehållna, pres. bibehåller ORDLED: bi--be-håll-er SUBST.: bibehållande
  Svensk ordbok
 2. bibehållen

  bi`behållen adj. bibehållet bibehållna ORDLED: bi--be-håll-en
  Svensk ordbok
 3. termoplast

  ter`moplast subst. ~en ~er ORDLED: termo--plast-en
  Svensk ordbok
 4. lästblock

  läs`tblock subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: läst--block-et
  Svensk ordbok
 5. kolonialmakt

  kolonia`lmakt subst. ~en ~er ORDLED: kol-oni-al--makt-en
  Svensk ordbok
 6. balanssinne

  balanssinne [-aŋ`s- el. -an`s-] subst. ~t ORDLED: bal-ans--sinn-et
  Svensk ordbok
 7. vokalmöte

  voka`lmöte subst. ~t ~n ORDLED: vok-al--möt-et
  Svensk ordbok
 8. beständighet

  bestän´dighet subst. ~en ORDLED: be-ständ-ig-het-en
  Svensk ordbok
 9. lyftbro

  lyf`tbro subst. ~n ~ar ORDLED: lyft--bro-ar
  Svensk ordbok
 10. isometrisk

  isome´trisk adj. ~t ORDLED: iso-metr-isk
  Svensk ordbok