1. biff

  biff subst. ~en ~ar ORDLED: biff-en
  Svensk ordbok
 2. biffig

  biff`ig adj. ~t ORDLED: biff-ig
  Svensk ordbok
 3. biffstek

  biff`stek subst. ~en ~ar ORDLED: biff--stek-en
  Svensk ordbok
 4. biffko

  biff`ko subst. ~n ~r ORDLED: biff--kon
  Svensk ordbok
 5. biffrad

  biff`rad subst. ~en ~er ORDLED: biff--rad-en
  Svensk ordbok
 6. bifftomat

  biff`tomat subst. ~en ~er ORDLED: biff--tom-at-en
  Svensk ordbok
 7. biffdjur

  biff`djur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: biff--djur-et
  Svensk ordbok
 8. råbiff

  rå`biff subst. ~en ~ar ORDLED: rå--biff-en
  Svensk ordbok
 9. ryggbiff

  rygg`biff subst. ~en ~ar ORDLED: rygg--biff-en
  Svensk ordbok
 10. enkelbiff

  enk`elbiff subst. ~en ~ar ORDLED: enkel--biff-en
  Svensk ordbok