1. bill

  2bill subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: bill-en
  Svensk ordbok
 2. bill

  1bill subst. ~en ~ar ORDLED: bill-en
  Svensk ordbok
 3. billast

  bi`llast subst. ~en ~er ORDLED: bil--last-en
  Svensk ordbok
 4. billighet

  bill`ighet subst. ~en ORDLED: bill-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. billighetsupplaga

  bill`ighetsupplaga subst. ~n billighetsupplagor ORDLED: bill-ig-hets--upp-lag-an
  Svensk ordbok
 6. billig

  bill`ig adj. ~t ORDLED: bill-ig
  Svensk ordbok
 7. billots

  bi`llots subst. ~en ~ar ORDLED: bil--lots-en
  Svensk ordbok
 8. billån

  bi`llån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bil--lån-et
  Svensk ordbok
 9. billion

  billion se biljon
  Svensk ordbok
 10. inbillningssjuk

  in`billningssjuk adj. ~t ORDLED: in-bill-nings--sjuk
  Svensk ordbok