1. bio

  bi´o subst. ~n; kortform för biograf ORDLED: bi-on
  Svensk ordbok
 2. bio-

  bio- förled
  Svensk ordbok
 3. biografteater

  biogra`fteater subst. ~n biografteatrar ORDLED: bio-graf--teatr-ar
  Svensk ordbok
 4. biografbyrå

  biogra`fbyrå subst. ~n ~er ORDLED: bio-graf--byr-ån
  Svensk ordbok
 5. biografpublik

  biogra`fpublik subst. ~en ORDLED: bio-graf--publ-ik-en
  Svensk ordbok
 6. biometri

  biometri´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: bio-metr-in
  Svensk ordbok
 7. biobiljett

  bi`obiljett subst. ~en ~er ORDLED: bio--bilj-ett-en
  Svensk ordbok
 8. bioföreställning

  bi`oföreställning subst. ~en ~ar ORDLED: bio--före-ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 9. biotyp

  bioty´p subst. ~en ~er ORDLED: bio-typ-en
  Svensk ordbok
 10. biopremiär

  bi`opremiär subst. ~en ~er ORDLED: bio--premi-är-en
  Svensk ordbok