1. blöda

  blö`da verb blödde blött, pres. blöder ORDLED: blöd-er SUBST.: blödande, blödning
  Svensk ordbok
 2. reva

  1re`va subst. ~n revor ORDLED: rev-an
  Svensk ordbok
 3. ögonbryn

  ö`gonbryn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ög-on--bryn-et
  Svensk ordbok
 4. sår

  sår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sår-et
  Svensk ordbok