1. blödning

  blö`dning subst. ~en ~ar ORDLED: blöd-ning-en
  Svensk ordbok
 2. efterblödning

  ef`terblödning subst. ~en ~ar ORDLED: efter--blöd-ning-en
  Svensk ordbok
 3. blodstörtning

  blo`dstörtning subst. ~en ~ar ORDLED: blod--stört-ning-en
  Svensk ordbok
 4. blodstillande

  blo`dstillande adj., ingen böjning ORDLED: blod--still-ande
  Svensk ordbok
 5. blåssten

  blå`ssten subst. ~en ~ar ORDLED: blås--sten-en
  Svensk ordbok
 6. blodstillning

  blo`dstillning subst. ~en ORDLED: blod--still-ning-en
  Svensk ordbok
 7. blodgång

  blo`dgång subst. ~en ORDLED: blod--gång-en
  Svensk ordbok
 8. fång

  2fång subst. ~en ORDLED: fång-en
  Svensk ordbok
 9. tandkött

  tan`dkött subst. ~et ORDLED: tand--kött-et
  Svensk ordbok
 10. menstruation

  menstruation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: men-stru-at-ion-en
  Svensk ordbok