1. beröva

  berö´va verb ~de ~t ORDLED: be-röv-ar SUBST.: berövande
  Svensk ordbok
 2. frånspela

  frå`nspela verb ~de ~t ORDLED: från--spel-ar SUBST.: frånspelande, frånspelning
  Svensk ordbok
 3. förblinda

  förblin´da verb ~de ~t ORDLED: för-blind-ar SUBST.: förblindande; förblindelse
  Svensk ordbok
 4. utkomst

  u`tkomst subst. ~en ORDLED: ut--komst-en
  Svensk ordbok
 5. frihetsberövande

  fri`hetsberövande subst. ~t ~n ORDLED: fri-hets--be-röv-and-et
  Svensk ordbok
 6. depatriera

  depatrie´ra verb ~de ~t ORDLED: de-patri-er-ar SUBST.: depatrierande, depatriering
  Svensk ordbok
 7. denaturalisera

  denaturalise´ra verb ~de ~t ORDLED: de-nat-ur-al-is-er-ar SUBST.: denaturaliserande, denaturalisering; denaturalisation
  Svensk ordbok
 8. arvlös

  ar`vlös adj. ~t ORDLED: arv--lös
  Svensk ordbok
 9. defekt

  1defek´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-fekt
  Svensk ordbok
 10. deprivation

  deprivation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-priv-at-ion-en
  Svensk ordbok