1. bob

  bob [båb´] subst. ~ben ~bar äv. bobb [båb´] ~en ~ar ORDLED: bobb-en
  Svensk ordbok
 2. bobsleigh

  bobsleigh [båb´slej] subst. ~en, ~ar el. ~s ORDLED: bob-sleigh-en
  Svensk ordbok
 3. bobin

  bobi´n subst. ~en ~er ORDLED: bob-in-en
  Svensk ordbok
 4. bobba

  2bobba [båb`a] verb ~de ~t ORDLED: bobb-ar SUBST.: bobbande, bobbning
  Svensk ordbok
 5. bobba

  1bobba [båb`a] subst. ~n bobbor ORDLED: bobb-an
  Svensk ordbok
 6. snowracer

  snowracer [snåo´rejser] subst. ~n, snowracrar el. ~ ORDLED: snow--rac-rar
  Svensk ordbok
 7. dragplåster

  dra`gplåster subst. dragplåstret, plur. ~, best. plur. dragplåstren ORDLED: drag--plåstr-et
  Svensk ordbok