1. boss

  2boss [bås´] subst. ~et ORDLED: boss-et
  Svensk ordbok
 2. bostadsadress

  bo`stadsadress subst. ~en ~er ORDLED: bo-stads--adress-en
  Svensk ordbok
 3. bostadsbestånd

  bo`stadsbestånd subst. ~et ORDLED: bo-stads--be-stånd-et
  Svensk ordbok
 4. bostadsrätt

  bo`stadsrätt subst. ~en ~er ORDLED: bo-stads--rätt-en
  Svensk ordbok
 5. bostadsmarknad

  bo`stadsmarknad subst. ~en ORDLED: bo-stads--mark-nad-en
  Svensk ordbok
 6. boskapspest

  bo`skapspest subst. ~en ORDLED: bo-skaps--pest-en
  Svensk ordbok
 7. boskapsskötsel

  bo`skapsskötsel subst. ~n ORDLED: bo-skaps--sköt-seln
  Svensk ordbok
 8. bostadsbidrag

  bo`stadsbidrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bo-stads--bi-drag-et
  Svensk ordbok
 9. boskapsstock

  bo`skapsstock subst. ~en ~ar ORDLED: bo-skaps--stock-en
  Svensk ordbok
 10. bossanova

  bossanova [-nå`-] subst. ~n bossanovor ORDLED: bossa-nov-an
  Svensk ordbok