1. bredbrättad

  bre`dbrättad adj. bredbrättat ORDLED: bred--brätt-ad
  Svensk ordbok
 2. möbelspik

  mö`belspik subst. ~en ~ar ORDLED: möbel--spik-en
  Svensk ordbok
 3. färna

  fä`rna subst. ~n färnor ORDLED: färn-an
  Svensk ordbok
 4. plit

  2plit subst. ~en ~ar ORDLED: plit-en
  Svensk ordbok
 5. njurbälte

  nju`rbälte subst. ~t ~n ORDLED: njur--bält-et
  Svensk ordbok
 6. smörkniv

  smö`rkniv subst. ~en ~ar ORDLED: smör--kniv-en
  Svensk ordbok
 7. söderkis

  sö`derkis subst. ~en ~ar ORDLED: söd-er--kis-en
  Svensk ordbok
 8. luktviol

  luk`tviol subst. ~en ~er ORDLED: lukt--viol-en
  Svensk ordbok
 9. traktordäck

  trak`tordäck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: trakt-or--däck-et
  Svensk ordbok
 10. ekliptika

  eklip´tika subst. ~n ORDLED: eklipt-ik-an
  Svensk ordbok