1. brist

  brist subst. ~en ~er ORDLED: brist-en
  Svensk ordbok
 2. brista

  2bris`ta subst. ~n bristor ORDLED: brist-an
  Svensk ordbok
 3. bristande

  bris`tande adj., ingen böjning ORDLED: brist-ande
  Svensk ordbok
 4. brista

  1bris`ta verb brast brustit brusten brustna, pres. brister ORDLED: brist-er SUBST.: bristande (till 1), bristning (till 1); brist (till 2)
  Svensk ordbok
 5. bristläge

  bris`tläge subst. ~t ~n ORDLED: brist--läg-et
  Svensk ordbok
 6. bristsjukdom

  bris`tsjukdom subst. ~en ~ar ORDLED: brist--sjuk-dom-en
  Svensk ordbok
 7. bristvara

  bris`tvara subst. ~n bristvaror ORDLED: brist--var-an
  Svensk ordbok
 8. bristyrke

  bris`tyrke subst. ~t ~n ORDLED: brist--yrk-et
  Svensk ordbok
 9. bristfällig

  bris`tfällig adj. ~t ORDLED: brist--fäll-ig
  Svensk ordbok
 10. bristsituation

  bris`tsituation subst. ~en ~er ORDLED: brist--situ-at-ion-en
  Svensk ordbok