1. bristfällig

  bris`tfällig adj. ~t ORDLED: brist--fäll-ig
  Svensk ordbok
 2. skattetillägg

  skatt`etillägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skatte--till-lägg-et
  Svensk ordbok
 3. otrivsel

  o`trivsel subst. ~n ORDLED: o--triv-seln
  Svensk ordbok
 4. manko

  mank´o subst. ~t ~n ORDLED: mank-ot
  Svensk ordbok
 5. defekt

  1defek´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-fekt
  Svensk ordbok
 6. felkälla

  fe`lkälla subst. ~n felkällor ORDLED: fel--käll-an
  Svensk ordbok
 7. allmänbildning

  all`mänbildning subst. ~en ORDLED: all-män--bild-ning-en
  Svensk ordbok
 8. skandalös

  skandalö´s adj. ~t ORDLED: skand-al-ös
  Svensk ordbok
 9. mankera

  mankera [-ke´-] verb ~de ~t ORDLED: mank-er-ar SUBST.: mankerande, mankering
  Svensk ordbok
 10. plastik

  plasti´k subst. ~en ORDLED: plast-ik-en
  Svensk ordbok