1. bruklig

  bru`klig adj. ~t ORDLED: bruk-lig
  Svensk ordbok
 2. bruklighet

  bru`klighet subst. ~en ORDLED: bruk-lig-het-en
  Svensk ordbok
 3. bruka

  bru`ka verb ~de ~t ORDLED: bruk-ar SUBST.: brukande (till 1), brukning (till 1); bruk
  Svensk ordbok
 4. bruk

  bruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bruk-et
  Svensk ordbok
 5. bruksdisponent

  bru`ksdisponent subst. ~en ~er ORDLED: bruks--dis-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 6. brukspatron

  bru`kspatron subst. ~en ~er ORDLED: bruks--patr-on-en
  Svensk ordbok
 7. småbruk

  små`bruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: små--bruk-et
  Svensk ordbok
 8. obruklig

  o`bruklig adj. ~t ORDLED: o--bruk-lig
  Svensk ordbok
 9. obrukad

  o`brukad adj. obrukat ORDLED: o--bruk-ad
  Svensk ordbok
 10. brukssamhälle

  bru`kssamhälle subst. ~t ~n ORDLED: bruks--sam-häll-et
  Svensk ordbok