1. brutta

  brutt`a subst. ~n bruttor ORDLED: brutt-an
  Svensk ordbok
 2. bruttoinkomst

  brutt`oinkomst subst. ~en ~er ORDLED: brutto--in-komst-en
  Svensk ordbok
 3. bruttovikt

  brutt`ovikt subst. ~en ORDLED: brutto--vikt-en
  Svensk ordbok
 4. bruttobehållning

  brutt`obehållning subst. ~en ~ar ORDLED: brutto--be-håll-ning-en
  Svensk ordbok
 5. brutto

  2brutt`o subst. ~t ~n ORDLED: brutt-ot
  Svensk ordbok
 6. bruttoregisterton

  brutt`oregisterton subst. ~net, plur. ~, best. plur. ~nen; ibl. förk. bruttoton ORDLED: brutto--reg-ist-er-tonn-et
  Svensk ordbok
 7. bruttoformel

  brutt`oformel subst. ~n bruttoformler ORDLED: brutto--forml-er
  Svensk ordbok
 8. bruttodräktighet

  brutt`odräktighet subst. ~en ORDLED: brutto--dräkt-ig-het-en
  Svensk ordbok
 9. bruttonationalprodukt

  brutt`onationalprodukt subst. ~en ~er ORDLED: brutto-nat-ion-al--pro-dukt-en FÖRK.: BNP
  Svensk ordbok