1. brysk

  brysk adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. skuffa

  skuff`a verb ~de ~t ORDLED: skuff-ar SUBST.: skuffande, skuffning
  Svensk ordbok
 3. omild

  o`mild adj. omilt ORDLED: o--mild
  Svensk ordbok
 4. underkasta

  un`derkasta verb ~de ~t ORDLED: under--kast-ar SUBST.: underkastande
  Svensk ordbok
 5. pannkaka

  pann`kaka subst. ~n pannkakor ORDLED: pann--kak-an
  Svensk ordbok
 6. hyvla

  hy`vla verb ~de ~t ORDLED: hyvl-ar SUBST.: hyvlande, hyvling
  Svensk ordbok
 7. fimpa

  fim`pa verb ~de ~t ORDLED: fimp-ar SUBST.: fimpande, fimpning
  Svensk ordbok
 8. bita av

  bita a´v verb bet bitit, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: avbitande, avbitning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 9. försvinna

  försvinn´a verb försvann försvunnit försvunnen försvunna, pres. försvinner ORDLED: för-svinn-er SUBST.: försvinnande
  Svensk ordbok
 10. tass

  tass subst. ~en ~ar ORDLED: tass-en
  Svensk ordbok