1. CD-spelare

    CD-spelare [se`de-] subst. ~n äv. CD-spelarn, plur. ~, best. plur. CD-spelarna; förk. av Compact Disc-spelare ORDLED: CD--spel-ar-en
    Svensk ordbok
  2. CD-skiva

    CD-skiva [se`de-] subst. ~n CD-skivor; förk. av Compact Disc-skiva ORDLED: CD--skiv-an
    Svensk ordbok