1. cirkel

  cir`kel subst. ~n cirklar ORDLED: cirkl-ar
  Svensk ordbok
 2. cirkelbåge

  cir`kelbåge subst. ~n cirkelbågar ORDLED: cirkel--båg-en
  Svensk ordbok
 3. cirkelrund

  cir`kelrund adj. cirkelrunt ORDLED: cirkel--rund
  Svensk ordbok
 4. cirkelbana

  cir`kelbana subst. ~n cirkelbanor ORDLED: cirkel--ban-an
  Svensk ordbok
 5. cirkelsåg

  cir`kelsåg subst. ~en ~ar ORDLED: cirkel--såg-en
  Svensk ordbok
 6. cirkelprocess

  cir`kelprocess subst. ~en ~er ORDLED: cirkel--pro-cess-en
  Svensk ordbok
 7. cirkelsektor

  cir`kelsektor subst. ~n ~er ORDLED: cirkel--sekt-or-er
  Svensk ordbok
 8. cirkelledare

  cir`kelledare subst. ~n äv. cirkelledarn, plur. ~, best. plur. cirkelledarna ORDLED: cirkel--led-ar-en
  Svensk ordbok
 9. cirkelsegment

  cir`kelsegment subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cirkel--seg-ment-et
  Svensk ordbok
 10. cirkelbevis

  cir`kelbevis subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cirkel--be-vis-et
  Svensk ordbok