1. consommé

  consommé subst. ~n ~er ORDLED: con-somm-én
  Svensk ordbok
 2. consensus

  consensus el. konsensus [-sen`- äv. -sen´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: con-sens-us, kon-sens-us
  Svensk ordbok
 3. consortes

  consortes se konsorter
  Svensk ordbok
 4. kongenital

  kongenita´l adj. ~t ORDLED: kon-gen-it-al
  Svensk ordbok
 5. komminister

  komminis´ter subst. ~n komministrar ORDLED: kom-min-istr-ar
  Svensk ordbok
 6. contortatall

  contortatall [-tår`-] subst. ~en ~ar ORDLED: con-torta--tall-en
  Svensk ordbok
 7. kongenial

  kongenia´l adj. ~t ORDLED: kon-geni-al
  Svensk ordbok
 8. konkubin

  konkubi´n subst. ~en ~er ORDLED: kon-kub-in-en
  Svensk ordbok
 9. konferencier

  konferencier el. conferencier [-fraŋsie´] subst. ~en [-e´n] ~er [-e´rer] ORDLED: kon-fer-enci-er-en, con-fer-enci-er-en
  Svensk ordbok
 10. konsorter

  konsorter [-sårt´-] äv. consortes [-sårt`-] subst., plur. ORDLED: kon-sort-er, con-sort-es
  Svensk ordbok