1. dämme

  dämm`e subst. ~t ~n ORDLED: dämm-et
  Svensk ordbok
 2. dämmare

  dämm`are subst. ~n äv. dämmarn, plur. ~, best. plur. dämmarna ORDLED: dämm-ar-en
  Svensk ordbok
 3. dämma

  dämm`a verb dämde dämt, pres. dämmer ORDLED: dämm-er SUBST.: dämmande, dämning
  Svensk ordbok
 4. avdämma

  a`vdämma verb avdämde avdämt, pres. avdämmer ORDLED: av--dämm-er SUBST.: avdämmande, avdämning
  Svensk ordbok
 5. dämning

  däm`ning subst. ~en ~ar ORDLED: däm-ning-en
  Svensk ordbok
 6. fördämma

  fördämma [-däm´a äv. fö`r-] verb fördämde fördämt, pres. fördämmer ORDLED: för-dämm-er SUBST.: fördämmande, fördämning
  Svensk ordbok
 7. sordin

  sordi´n subst. ~en ~er ORDLED: sord-in-en
  Svensk ordbok
 8. stuva

  stu`va verb ~de ~t ORDLED: stuv-ar SUBST.: stuvande, stuvning
  Svensk ordbok