1. 1då adv.
  Svensk ordbok
 2. stötvis

  1stö`tvis adv. ORDLED: stöt-vis
  Svensk ordbok
 3. alltemellanåt

  alltemellanåt [al´t-, -mel`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: allt--e-mell-an-åt
  Svensk ordbok
 4. kontrollbord

  kontrollbord [-rål`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kont-roll--bord-et
  Svensk ordbok
 5. delsbo

  de`lsbo subst. ~n ~r ORDLED: dels--bon
  Svensk ordbok
 6. recidivera

  recidive´ra verb ~de ~t ORDLED: re-cid-iv-er-ar SUBST.: recidiverande, recidivering
  Svensk ordbok
 7. guldkant

  gul`dkant subst. ~en ~er ORDLED: guld--kant-en
  Svensk ordbok
 8. differentiering

  differentiering [-tsie´riŋ] subst. ~en ~ar ORDLED: dif-fer-enti-er-ing-en
  Svensk ordbok
 9. hedersman

  he`dersman subst. ~nen hedersmän, best. plur. hedersmännen ORDLED: heders--mann-en
  Svensk ordbok
 10. titta till

  titta till´ verb tittade tittat ORDLED: titt-ar SUBST.: tilltittande
  Svensk ordbok