1. döda

  dö`da verb ~de ~t ORDLED: död-ar SUBST.: dödande, dödning (till 2)
  Svensk ordbok
 2. dödande

  2dö`dande subst. ~t ORDLED: död-and-et
  Svensk ordbok
 3. dödande

  1dö`dande adj., ingen böjning ORDLED: död-ande
  Svensk ordbok
 4. döds-

  döds- [döt`s-] förled
  Svensk ordbok
 5. dödlighet

  dö`dlighet subst. ~en ORDLED: död-lig-het-en
  Svensk ordbok
 6. dödlig

  dö`dlig adj. ~t ORDLED: död-lig
  Svensk ordbok
 7. död

  2död subst. ~en ~ar ORDLED: död-en
  Svensk ordbok
 8. död

  1död adj. dött
  Svensk ordbok
 9. dödsriket

  dödsriket [döt`s-] subst., best. f. ORDLED: döds--rik-et
  Svensk ordbok
 10. dödsdans

  dödsdans [döt`s-] subst. ~en ~er ORDLED: döds--dans-en
  Svensk ordbok