1. debitera

  debite´ra verb ~de ~t ORDLED: deb-it-er-ar SUBST.: debiterande, debitering
  Svensk ordbok
 2. debitering

  debite´ring subst. ~en ~ar ORDLED: deb-it-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. restskatt

  res`tskatt subst. ~en ~er ORDLED: rest--skatt-en
  Svensk ordbok
 4. påföra

  på`föra verb påförde påfört, pres. påför ORDLED: på--för-de SUBST.: påförande, påför(n)ing
  Svensk ordbok
 5. efterdebitera

  ef`terdebitera verb ~de ~t ORDLED: efter--deb-it-er-ar SUBST.: efterdebiterande, efterdebitering
  Svensk ordbok
 6. konto

  konto [kån`- el. kån´-] subst. ~t ~n ORDLED: kont-ot
  Svensk ordbok