1. dekret

  dekre´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-kret-et
  Svensk ordbok
 2. dekretera

  dekrete´ra verb ~de ~t ORDLED: de-kret-er-ar SUBST.: dekreterande, dekretering
  Svensk ordbok
 3. påbud

  på`bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: på--bud-et
  Svensk ordbok
 4. förordning

  förordning [-å´rd-] subst. ~en ~ar ORDLED: för-ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 5. ordonnans

  ordonnans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: ordonn-ans-en
  Svensk ordbok