1. design

  design [-saj´n] subst. ~en ORDLED: de-sign-en
  Svensk ordbok
 2. designa

  designa [-saj`na el. -saj´na] verb ~de ~t ORDLED: de-sign-ar SUBST.: designande; design
  Svensk ordbok
 3. designer

  designer [-saj´ner] subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: de-sign-ern
  Svensk ordbok
 4. designera

  designe´ra [-iŋn- el. -inj-] verb ~de ~t ORDLED: de-sign-er-ar SUBST.: designerande, designering
  Svensk ordbok
 5. formgivning

  formgivning [får`m-] subst. ~en ~ar ORDLED: form--giv-ning-en
  Svensk ordbok
 6. dessinatör

  dessinatö´r subst. ~en ~er ORDLED: dess-in-at-ör-en
  Svensk ordbok
 7. formgivare

  formgivare [får`m-] subst. ~n äv. formgivarn, plur. ~, best. plur. formgivarna ORDLED: form--giv-ar-en
  Svensk ordbok
 8. dessäng

  dessäng´ subst. ~en ~er ORDLED: dess-äng-en
  Svensk ordbok
 9. visualisera

  visualise´ra verb ~de ~t ORDLED: visu-al-is-er-ar SUBST.: visualiserande, visualisering
  Svensk ordbok
 10. formge

  formge äv. formgiva [får`m-] verb formgav, formgett el. formgivit, formgiven formgivna, pres. formger äv. formgiver ORDLED: form--giv-it SUBST.: formgivande, formgivning
  Svensk ordbok