1. diastole

  dias´tole subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. diastolisk

  diastolisk [-stå´l-] adj. ~t ORDLED: diastol-isk
  Svensk ordbok
 3. diastas

  diasta´s subst. ~en ~er ORDLED: dia-stas-en
  Svensk ordbok
 4. diaspora

  dia´spora subst. ~n ORDLED: dia-sporan
  Svensk ordbok
 5. fölsto

  fö`lsto subst. ~et äv. ~t, ~n ORDLED: föl--sto-et
  Svensk ordbok
 6. in medias res

  in me´dias res [långt sista e] adv. ORDLED: in medi-as res
  Svensk ordbok