1. dog

  dog se dö
  Svensk ordbok
 2. doge

  doge [då´ʃ (ljust sj-ljud) el. då´dje] subst. ~n [då´ʃen el. då´djen] ~r [då´ʃer el. då´djer] ORDLED: dog-en
  Svensk ordbok
 3. dogcart

  dogcart [dåg´kart långt a] subst. ~en ~er ORDLED: dog--cart-en
  Svensk ordbok
 4. dogg

  dogg [dåg´] subst. ~en ~ar ORDLED: dogg-en
  Svensk ordbok
 5. dogmatik

  dogmati´k subst. ~en ORDLED: dogm-at-ik-en
  Svensk ordbok
 6. dogmatisk

  dogma´tisk adj. ~t ORDLED: dogm-at-isk
  Svensk ordbok
 7. dogmatism

  dogmatis´m subst. ~en ORDLED: dogm-at-ism-en
  Svensk ordbok
 8. dogmatisera

  dogmatise´ra verb ~de ~t ORDLED: dogm-at-is-er-ar SUBST.: dogmatiserande, dogmatisering
  Svensk ordbok
 9. dogmatiker

  dogma´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dogm-at-ik-ern
  Svensk ordbok
 10. dogm

  dogm [dåg´m] subst. ~en ~er [dåg´m-] ORDLED: dogm-en
  Svensk ordbok