1. dosera

  1dose´ra verb ~de ~t ORDLED: dos-er-ar SUBST.: doserande, dosering
  Svensk ordbok
 2. dosera

  2dose´ra el. dosse´ra verb ~de ~t ORDLED: dos(s)-er-ar SUBST.: dos(s)erande, dos(s)ering
  Svensk ordbok
 3. velodrom

  velodrom [-drå´m] subst. ~en ~er ORDLED: velo-drom-en
  Svensk ordbok
 4. hårdhet

  hå`rdhet subst. ~en ~er ORDLED: hård-het-en
  Svensk ordbok
 5. bankett

  bankett [-ket´] subst. ~en ~er ORDLED: bank-ett-en
  Svensk ordbok