1. dov

  dov [då´v] adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. dovhjort

  dovhjort [då`v-] subst. ~en ~ar ORDLED: dov--hjort-en
  Svensk ordbok
 3. bom

  2bom´ interj.
  Svensk ordbok
 4. smaldjur

  sma`ldjur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: smal--djur-et
  Svensk ordbok
 5. basfiol

  ba`sfiol subst. ~en ~er ORDLED: bas--fiol-en
  Svensk ordbok
 6. kontrabas

  kontrabas [kån`-] subst. ~en ~ar ORDLED: kontra--bas-en
  Svensk ordbok
 7. dunk

  2dunk subst. ~et ORDLED: dunk-et
  Svensk ordbok
 8. lomhörd

  lom`hörd adj. lomhört ORDLED: lom--hör-da
  Svensk ordbok
 9. duven

  du`ven adj. duvet duvna ORDLED: duvn-are
  Svensk ordbok
 10. sordin

  sordi´n subst. ~en ~er ORDLED: sord-in-en
  Svensk ordbok