1. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok
 2. dra på

  dra på´ äv. draga på´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: pådrag
  Svensk ordbok
 3. dra ut

  dra u´t äv. draga u´t verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: utdragande, utdragning
  Svensk ordbok
 4. dra av

  dra a´v äv. draga a´v verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: avdragande, avdragning; avdrag
  Svensk ordbok
 5. dra in

  dra in´ äv. draga in´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: indragande, indragning
  Svensk ordbok
 6. dra till

  dra till´ äv. draga till´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 7. dra över

  dra ö´ver äv. draga ö´ver verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: överdragande; överdrag
  Svensk ordbok
 8. dra sig

  dra` sig äv. dra`ga sig verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 9. dra upp

  dra upp´ äv. draga upp´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: uppdragande, uppdragning
  Svensk ordbok
 10. dra igång

  dra igång´ äv. draga igång´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it i--gång SUBST.: igångdragande, igångdragning
  Svensk ordbok