1. ebba ut

  ebba u´t verb ebbade ebbat ORDLED: ebb-ar SUBST.: utebbande
  Svensk ordbok
 2. ebb

  ebb subst. ~en ORDLED: ebb-en
  Svensk ordbok
 3. lågvatten

  lå`gvatten subst. lågvattnet ORDLED: låg--vatt-net
  Svensk ordbok
 4. dispyt

  dispy´t subst. ~en ~er ORDLED: dis-pyt-en
  Svensk ordbok
 5. ävja

  ävja [ä`vja äv. äv`ja] subst. ~n ORDLED: ävj-an
  Svensk ordbok
 6. tidvatten

  ti`dvatten subst. tidvattnet ORDLED: tid--vatt-net
  Svensk ordbok
 7. sakta

  1sak`ta adv.
  Svensk ordbok
 8. sina

  si`na verb ~de ~t ORDLED: sin-ar SUBST.: sinande
  Svensk ordbok
 9. spratt

  spratt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spratt-et
  Svensk ordbok
 10. hålla på

  hålla på´ verb höll hållit, pres. håller ORDLED: håll-er
  Svensk ordbok