1. egenartad

  e`genartad adj. egenartat ORDLED: egen-art-ad
  Svensk ordbok
 2. egenart

  e`genart subst. ~en ORDLED: egen--art-en
  Svensk ordbok
 3. särprägel

  sä`rprägel subst. ~n ORDLED: sär--prägeln
  Svensk ordbok
 4. pikantsås

  pikan`tsås subst. ~en ORDLED: pik-ant--sås-en
  Svensk ordbok
 5. schrammelmusik

  schramm`elmusik [ljust sj-ljud] subst. ~en ORDLED: schrammel--mus-ik-en
  Svensk ordbok
 6. särpräglad

  sä`rpräglad adj. särpräglat ORDLED: sär--prägl-ad
  Svensk ordbok
 7. individualitet

  individualite´t subst. ~en ~er ORDLED: in-di-vidu-al-itet-en
  Svensk ordbok
 8. masspsykos

  mass`psykos subst. ~en ~er ORDLED: mass--psyk-os-en
  Svensk ordbok
 9. säregen

  sä`regen adj. säreget säregna ORDLED: sär--egen
  Svensk ordbok
 10. avkall

  a`vkall subst., ingen böjning ORDLED: av--kall
  Svensk ordbok