1. egendom

  e`gendom subst. ~en ~ar ORDLED: egen-dom-en
  Svensk ordbok
 2. egendomlig

  e`gendomlig adj. ~t ORDLED: egen-dom-lig
  Svensk ordbok
 3. egendomlighet

  e`gendomlighet subst. ~en ~er ORDLED: egen-dom-lig-het-en
  Svensk ordbok
 4. egendomslös

  e`gendomslös adj. ~t ORDLED: egen-doms--lös
  Svensk ordbok
 5. egendomsgemenskap

  e`gendomsgemenskap subst. ~en ORDLED: egen-doms--ge-men-skap-en
  Svensk ordbok
 6. egendomsbrott

  e`gendomsbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: egen-doms--brott-et
  Svensk ordbok
 7. egendomsfolk

  e`gendomsfolk subst. ~et ORDLED: egen-doms--folk-et
  Svensk ordbok
 8. egendomsaffär

  e`gendomsaffär subst. ~en ~er ORDLED: egen-doms--af-fär-en
  Svensk ordbok
 9. lösegendom

  lö`segendom subst. ~en ~ar ORDLED: lös--egen-dom-en
  Svensk ordbok
 10. nyttjanderätt

  nytt`janderätt subst. ~en ORDLED: nyttj-ande--rätt-en
  Svensk ordbok