1. gammal

  gamm`al adj. gammalt gamla, komp. äldre [äl´d-], superl. äldst
  Svensk ordbok
 2. gammalvals

  gamm`alvals äv. gamm`elvals subst. ~en ~er ORDLED: gammal--vals-en, gammel--vals-en
  Svensk ordbok
 3. gammaldans

  gamm`aldans el. gamm`eldans subst. ~en ~er ORDLED: gammal--dans-en, gammel--dans-en
  Svensk ordbok
 4. gammalkatolik

  gamm`alkatolik subst. ~en ~er ORDLED: gammal--katol-ik-en
  Svensk ordbok
 5. gammalstavning

  gamm`alstavning subst. ~en ORDLED: gammal--stav-ning-en
  Svensk ordbok
 6. gammaldags

  gamm`aldags adj., ingen böjning ORDLED: gammal--dags
  Svensk ordbok
 7. gammalrosa

  gamm`alrosa adj., ingen böjning ORDLED: gammal--rosa
  Svensk ordbok
 8. gammalmodig

  gamm`almodig adj. ~t ORDLED: gammal--mod-ig
  Svensk ordbok
 9. gammalkristen

  gamm`alkristen adj. gammalkristet gammalkristna ORDLED: gammal--krist-en
  Svensk ordbok
 10. domaredans

  dom`aredans subst. ~en ~er ORDLED: dom-are--dans-en
  Svensk ordbok